Postępująca urbanizacja i migracje do większych miast sprawiły, że polskie wsie zaczęły na tym tracić. Są one jednak istotną częścią naszej gospodarki. Jeszcze do niedawna wsie i mniejsze możliwości kojarzyły się przede wszystkim z agrokulturą – pozyskiwaniem plonów, mięsa, nabiału, a także innych surowców – między innymi drewna itd.

Rozwój terenów wiejskich ma na celu nie tylko rozwój rolnictwa i leśnictwa, ale również turystyki. To właśnie agroturystyka zaczyna mieć coraz większe znaczenie – wiele osób decyduje się na spędzanie wolnego czasu na terenach wiejskich, które zapewniają możliwość komfortowego, spokojnego wypoczynku. Rozwój polskiej wsi możliwy jest dzięki licznym akcjom, organizowanym przez władze tak centralne, jak i lokalne.

Jednym z najważniejszych sposobów wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, podzielony na cztery główne osie priorytetowe – poprawę konkurencyjności sektorów rolnego i leśniczego, poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, zwiększenie jakości życia i zróżnicowanie gospodarki tych terenów, a także wspieranie lokalnych grup działania.