Uncategorized

Postępująca urbanizacja i migracje do większych miast sprawiły, że polskie wsie zaczęły na tym tracić. Są one jednak istotną częścią naszej gospodarki. Jeszcze do niedawna wsie i mniejsze możliwości kojarzyły się przede wszystkim z agrokulturą – pozyskiwaniem plonów, mięsa, nabiału, a także innych surowców – między innymi drewna itd.

Rozwój terenów wiejskich ma na celu nie tylko rozwój rolnictwa i leśnictwa, ale również turystyki. To właśnie agroturystyka zaczyna mieć coraz większe znaczenie – wiele osób decyduje się na spędzanie wolnego czasu na terenach wiejskich, które zapewniają możliwość komfortowego, spokojnego wypoczynku. Rozwój polskiej wsi możliwy jest dzięki licznym akcjom, organizowanym przez władze tak centralne, jak i lokalne.

Jednym z najważniejszych sposobów wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, podzielony na cztery główne osie priorytetowe – poprawę konkurencyjności sektorów rolnego i leśniczego, poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, zwiększenie jakości życia i zróżnicowanie gospodarki tych terenów, a także wspieranie lokalnych grup działania.

Jeszcze nie tak dawno temu wieś nie rozwijała się zbyt dobrze, a ludność zamieszkująca te obszary niestety stawała się coraz bardziej uboga. Wszystko za sprawą bardzo niezdrowej polityki jaką się prowadzi w tym państwie. U nas bardziej opłaca się sprowadzić płody rolne czy żywca z zza granicy niż kupować u swojego rolnika. W efekcie ceny w skupach są tak niskie, że żadnego rolnikowi nie opłaca się prowadzić upraw. U nas nie ma wielkoformatowych gospodarstw rolnych, dla których tak niskie ceny i tak będą atrakcyjne z powodu hurtowej produkcji. Tutaj każdy ma niewielkie pola i dziś już nie jest w stanie się z niego utrzymać. To przykre, gdyż zabija się polskie rolnictwo, ostoję naturalnych płodów rolnych i naprawdę dobrych i zdrowych wyrobów.

Przez pewien czas chłopi nie mogli powiązać końca z końcem i zaczęły się problemy oraz strajki. Dzisiaj sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Coraz mniej jest w tym kraju gospodarstw rolnych z prawdziwego zdarzenia. Jeśli coś się uprawia na polach to głównie na swoje potrzeby, a nie na sprzedaż. Rozwój terenów wiejskich to dzisiaj edukacja ludności. Młodzież ze wsi kończy dobre szkoły i szuka swojego szczęścia w większych miastach. Wsie stają się bogate dzięki pracy w miastach, a nie na własnym polu. Wiadomo, że ludzie musieli sobie jakoś poradzić, ale szkoda, że przez nieudolne działanie naszych władz polska wieś tak naprawdę umiera i przestaje być malownicza jak dawniej.